Stavebná firma PRESTAV J.S. - Trnava, Galanta a okolie

Firma PRESTAV J.S., s.r.o. bola založená v roku 2003 a pôsobila súbežne so živnosťou Ing, Ľubomír Sedláček. V súčastnosti väčšia časť činností, ktoré zastrešovala, prechádza na firmu Prestav J.S. s.r.o.

Dnes Vám ponúkame dodávky stavieb a stavebné práce v obore pozemného, priemyslového a inžinierskeho stavebníctva. Technické vybavenie firmy, um inžinierov a technikov, ale aj vysoká kvalita remesiel garantuje schopnosť ponúknuť zákazníkovi úplný servis, prevziať akúkoľvek stavebnú zákazku a v požadovaných parametroch ju aj odovzdať. Pôsobíme v Trnave, Galante a okolí.

V roku 2007 sme sa ako jedna z prvých firiem na Slovensku začali zaoberať zhodnocovaním odpadu vzniknutým na stavbách. Nadviazala na to aj kúpa mechanizácie na búranie a odvoz stavebného odpadu. Dnes ponúkame certifikované frakcie zhodnoteného odpadu rôznej kvality.

Od roku 2011 naša firma vyrába betónové produkty firmy Betonblock, čím sme mnohým zákazníkom uľahčili skladovanie sypaných materiálov. Flexibilita tejto skladačky im umožnila prispôsobiť sa daným potrebám, bez nutnosti búrania skladovacích stien.

V roku 2020 sa nám podarilo zdokonaliť odkameňovanie znehodnotenej zeminy a biomasy, za pomoci triediacej lopaty.

V neposlednom rade ponúkame prenájom hál, kancelárií a iných priestorov.