Vŕtanie, rezanie betónu od firmy PRESTAV J.S. - Trnava, Galanta a okolie

JADROVÉ VŔTANIE je rezanie muriva, alebo železobetónu diamantovými segmentami, uloženými v kruhovom stave vrtáka. Využíva sa hlavne pre vytvorenie otvorov pre rozvody vody, elektroinštalácií, plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, vzduchotechniky. Dajú sa vytvárať aj otvory pre kotvenie konštrukcií, alebo tiež odoberať vzorky materiálu pre testovanie kvality a pevnosti. Postupným odvŕtavaním jednotlivých častí je možné odstrániť aj veľké betónové plochy, ktoré by klasickým rezaním bolo možné odstrániť veľmi ťažko, alebo vôbec. Jadrové vŕtanie do betónu touto metódou prebieha 10x až 20x rýchlejšie, než pri použití pneumatickej zbíjačky.

Pri takomto spôsobe vŕtania dosiahneme požadovaný otvor bez vibrácií a zvýšenej prašnosti, čo priaznivo vplýva nielen na celú stavbu, ale aj na jej okolie. Vyvŕtaný otvor je čistý, hladký a hlavne presný, bez potreby ďalších úprav.

Využite služby jadrového vŕtania od firmy PRESTAV J.S. v Trnave, Galante a okolí.

Vŕtanie, rezanie betónu​
Podlahové rezanie – bez výstuže
(dilatačné špáry, cesty, chodníky a pod.)
Hĺbka rezu (cm)Cena € (m)
do 11,00
54,50
5 – 108,50
11 – 1515,00
Rezanie stien, stropov a betónových prvkov
Plocha rezu (výstuž do = 20mm)Cena € (m2)
(bez odstránenia vyrezaného materiálu)265,56

Príplatky

  • šikmé vŕtanie + 10%
  • odsávanie chladiacej vody + 20% k jednotkovej cene
  • doprava = 0,60 €/ km
  • v prípade betónu vystuženého oceľou nad priemer 20mm alebo inými
  • oceľovými prvkami za 1cm² prierezu ocele + 2,99 €
  • vrty hlbšie ako 40cm+ 20% k jednotkovej cene
  • vŕtanie vo výške nad 1,5m+ 15% k jednotkovej cene

V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu.
Ceny sú uvedené bez DPH v príslušnej sadzbe.

Jadrové vŕtanie otvorov
(pre VZT, ÚK, plyn, voda a pod.)
Priemer otvoru (mm)Cena € (betón, železobetón)
10-191,00
20-391,00
40-591,00
60-791,00
80-991,00
100-1191,20
120-1391,30
140-1591,50
160-1791,70
180-1991,90
200-2192,10
220-2392,30
240-2592,50
260-3293,20
330-3995,50
400-5007,50

Cena je za 1cm hĺbky vrtu!